اثر غیبت های کوچک متناوب به سازمان نسبت به غیب های بزرگ
بر اساس “فاکتور غیبت برادفورد”

غیبت های کوچک و متناوب ضربه بیشتری به سازمان می زند تا غیبت های بلند مدت تر…  • مرداد ۱۷, ۱۳۹۸
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |