ارائه دهنده خدمات پیامک ، نرم افزار ، وب سایت و راهکارهای تحت وب

سالن وزارت کشور- نشست در حوزه مدیریت روستا با دکتر جلالی