ارائه دهنده خدمات پیامک ، نرم افزار ، وب سایت و راهکارهای تحت وب

شیوه ی طرح نویسی
شیوه ی طرح نویسی
هدف:
موضوع :
در نهایت چه مشکلی حل میشود یا چه پیشرفتی حاصل می شود:
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
مسئول:
نتایج موردنظر:
زمان انتهای کار:
مزایا:
معایب:
هزینه:
مکانهای پیگیری:
تعداد دهیار برای شروع:
ملزومات مورد دنیاز:
متن پیامک مورد نظر:
پیشنهادات دیگر:
هزینه های جانبی:
میزان درگیری کاری برای واحد:
محل تامین منابع:


  • تیر 27, 1397
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |