ارائه دهنده خدمات پیامک ، نرم افزار ، وب سایت و راهکارهای تحت وب

سرمایه اصلی شرکت چیست؟